inboxmover

Seamless Distribution Systems AB - Fem månaders nedgång över?

Lång
OMXSTO:SDS   SEAMLESS DISTRIBUTION SYSTEMS AB
Hej!
Seamless Distribution Systems AB

Fem månaders nedgång över?
Forskning och statistik har visat rent allmänt att när EMA 13 korsar EMA 48,5 tekniskt i grafer ger det bäst förutsättningar för uppgång.
Alltså bättre än den traditionella synen på Golden cross 50 korsar upp över 200.
Länk med info: https://finance.yahoo.com/news/study-det...

Företaget Seamless har Bruttovinst, nettovinst, positiv avkastning på eget och investerat kapital, positivt resultat / aktie för 12 månader tillbaka och på sista kvartalet.
Företaget bör ses som ett tillväxtföretag med positiv avkasning men med ojämn stabilitet.
Något dålig omsättning senaste veckan men inte väldigt låg. Tilltagande om man ser på längre än en vecka.

Teknisk ser jag en möjlig uppgång över senaste topp i Oktober 2020.

Kommentarer

Pressträff Direkt Studios håller intervju för att prata om förvärvet av belgiska Real Impact Analytics, Riaktr.

Länk till sändning: https://youtu.be/ltUpYKPK9q8
Svara