OMXSTO:SEB_A   SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN SER. A
SEB: Ev. rekyler upp för att korta avvaktas.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.