OMXSTO:SEB_A   SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN SER. A
SEB tredje mest handlade aktien Large Cap. Ligger i stigande kanal för tillfället. Håller koll på botten i kanalen

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.