OMXSTO:SEB_A   SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN SER. A
Mycket intressant läge i SEB Daily som möter motstånd från trendkanalen samtidigt som vi ser en avsaknad av momentum och volym. Två volume profile , en fast från botten och en från början av trendkanalen ger oss ytterligare ledtrådar om var priset är på väg. Den satta entryn för bullscenariot är fibb 0.618, gapfil samt trendkanalbotten, POC för uppgångsfasen osv osv . Bearscenariot är också det bra och jag kommer försöka tradea båda. Stay safe!