SEBO10

Stödlinjer till Swedencare

OMXSTO:SECARE   SWEDENCARE AB
Har gjort dessa bara för att se om det kommer utspela sig som jag tror, alltså nå de stödnivåer som jag ritat ut
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.