OMXSTO:SECARE   SWEDENCARE AB
Den studsar liksom inom ramarna och har gjort senaste månaderna. Därav fallet idag på 8 %
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.