OMXSTO:SECT_B   SECTRA AB SER B
Sectra stiger idag. Har inte bottnat ur riktigt men kanske räcker för ett race uppåt?