LelleBoris

En liten paus innan nästa tur.

Lång
OMXSTO:SEDANA   SEDANA MEDICAL AB
Sedana har brutit upp efter en lång(42v) och konstruktiv bas. Min gissning är att den kommer gå sidledes och eventuellt hitta stöd vid EMA21, runt 116kr.
Det är möjligt att den fortsätter ner till 109-111kr för att hitta stöd där. Jag tror på det förstnämna med tanke på volymen som har kommit in som visar på stor efterfråga.

Kolla efter utbrott över 124.4kr med bra volym. Då kan den dra fint .
Kommentera: Godkänd "pocket pivot" den 15/7 då volymen var högre än någon röd dag,
dom 10 föregående dagarna.

Kan möjligen återtesta 124.4 och bör respektera EMA21.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.