FX_IDC:SEKEUR   SWEDISH KRONA / EURO
Enligt min erfarenhet så tycker jag att diagrammet kommer fortsätta nedåt. Detta för att grafen krossade trendlinjen och förhoppningsvis kommer grafen fortsätta nedåt till support linjen, 0,09374. Däremot ser jag tre olika alternativ som kommer leda upptrend.
1. Grafen kommer studsa i support linjen, 0,09374 som sedan bildas upptrend.
2. Grafen fortsätter till nästa support linjen, 0,09304
3. Enligt fibonacci metod så kanske, förhoppningsvis kommer grafen fullfölja den sista support linjen som sedan bildas ett stort upptrend.

AVVAKTA ALLTID INNAN NI KÖPER/SÄLJER HANDELN! INNAN NI HANDLAR MÅSTE NI SE EN TYDLIGT SIGNAL!

LYCKA TILL EURSEK
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.