FX_IDC:SEKNOK   SWEDISH KRONA / NORWEGIAN KRONE
SekNok : Få se vart paret tar vägen närmaste dagarna. Kikar för en long men en rekyl nedåt kan också komma. Tittar på utbrott från föregåenda dags högsta/ lägsta

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.