OMXSTO:SENS   SENSYS GATSO GROUP AB
Det ser ut som vi kan lita på attv aktien kommer förlja hisoriska rörelser,.Goda ting kommer i 3 så en tredje botten på sensys innan största uppgången ever.

The harder you practis the more lucky you get !
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.