DawBors

Väntar in RSI komma ner till 50 punkter

Lång
OMXSTO:SES   SCANDINAVIAN ENVIRO SYSTEMS AB
En intressant trade som jag bevakar för tillfället. Det jag vill bekräfta är att RSI faller nedanför 50 punkter och sen att Stoch visar översålda nivåer. MACD bör hålla sig ovanför 0-strecket.
EN trade som kan inbringa ca 40 procent uppsida
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.