OMXSTO:SF   STILLFRONT GROUP AB
Stillfron ser verklihgen ut att bygga en riktigt fin flagga i dags grafen och djupt ska den.Se upp när flaggan bryts då är det fint läge för attv gå KORT.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.