OMXSTO:SF   STILLFRONT GROUP AB
Stillfront väntar jag migen rekyl upp för att sedan gå ner igen? Får hålla koll.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.