amg_nik

Handelsbanken ser lovande ut långsiktigt

Lång
OMXSTO:SHB_B   SVENSKA HANDELSBANKEN SER. B
Simpel trendanalys av Handelsbanken.

  • Pivotpunkten 79,5kr är intressant — denna prisnivå återtestades perfekt i mars 2020. Tydlig S/R-flip.

  • Vidare är S/R-nivån på 97kr intressant. Denna nivå ser ut att hålla på att brytas just nu — dock är vi tidigt in i februari månad och skulle kunna invänta en tydligare signal för att säkerställa att priset stiger över området. I samband med 97kr-nivån har vi två EMA:s som kan utgöra eventuellt motstånd. Dessa två utgör samtidigt ett potentiellt inkommande 'silver cross' där 100 EMA kryssar över 50 EMA — detta är bullish .

  • Vi ser också en lång signal med hjälp av fibonacci retracement , dragen från botten 1 sep 2011 till ATH. Där ser vi att priset konsoliderat ovanpå 61.8%-fibonacci retracement-nivån. Bra konfluens som signalerar att långsiktig rekyl är avklarad.

  • RSI är långt ifrån överköpt. Mycket potentiell uppsida. Har gett bra toppsignaler tidigare toppar.

Circa +42% från nuvarande pris upp till tidigare ATH.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.