carljans

Shopify TA

Lång
NYSE:SHOP   Shopify Inc.
Aktien handlas i en stark trend uppåt och MAs har inte vänt ner utan fortsätter att trenda upp . Vi ser även i aktiens senaste nedgång att OBV stod sig starkt vilket tyder på att köparna fanns där.

På ovansidan har jag 3 targets.

TP1 korrelerar med tidigare toppar och TP2 med tidigare ATH .

TP3 baserar jag på föregående impulsens storlek och längd, vilket ger oss ett slutgiltigt target på $1757 vilket är en uppsida på cirka 15%.

Stoplossen är i min mening något svårare att placera eftersom att aktien precis har brutit upp . Men min första tanke är att placera den under bottnarna på $1425 och sedan revidera upp den snabbt om positionen fortsätter i rätt riktning.

Den positiva kursreaktionen på rapporten ger oss också en större sannolikhet till att aktien kommer att överprestera börsen som helhet under kommande 30-60 dagar. Det är alltid bekvämt att ha statistiken i ryggen :)

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.