Luspank

Scandic Hotels Sålt

OMXSTO:SHOT   SCANDIC HOTELS GROUP AB
Tar en välförtjänt paus, återkommer nog vid senare tillfälle.

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.