jepennn

uppgång att vänta för scandic

OMXSTO:SHOT   SCANDIC HOTELS GROUP AB
Scandic mot den blå zonen eller vad tror ni?
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.