stencool

Divergence i silver?

Kort
TVC:SILVER   CFDs på silver (US$ / OZ)
Kan man inte tolka detta som att gå kort på negativ divergence?
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.