jan9011

Silver

Kort
jan9011 Uppdaterad   
TVC:SILVER   CFDs på silver (US$ / OZ)
Silver vid kanaltak och motstånd
Kommentera: Blev en rekyl ner till kanalbotten och nu har det övergått i en sidledes konsolidering.
14,9 ligger som ett tak över och bromsar så tror att en ner mot 14,4 skulle behövas för att locka in köpare. Sker ett utbrott över nuvarande "tak", 14,83 , kan en rekyl ner tillbaka mot 14,68 räcka för kraft uppåt.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.