UnknownUnicorn29767695

Silver - potentiellt 7% uppsida

Lång
TVC:SILVER   CFDs på silver (US$ / OZ)
Jag tycker att SILVER ser mycket fint ut för sig. Jag gillar mina vågor och korrektionen vi ser bör landa i botten av "stödzon 1", vilket den ser ut att göra. Så länge vi inte bryter under 24,5 USD så tror jag vi kommer se uppsida om minst 7% på lite sikt.

Det som talar emot en uppsida är att vi fått "death cross" i MacD (en indikator). Det enda ni behöver veta om det är att det kanske inte är jättebra ;). Jag skulle som sagt därmed vara försiktig tills det att en vändning är bekräftad, även om just vändning är mitt huvudsakliga scenario.

Viktigt att komma ihåg är att guld är dominant över silver och att guld därför "bestämmer" vart silver ska. Vi har ett liknande läge i guld där det är viktigt att vända i den zon man befinner sig i. jag ser det som troligt.

Primär target: 26,4 till 26,8 USD
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.