Tobbe999

Uppgång i Silver väntas?

Lång
TVC:SILVER   CFDs på silver (US$ / OZ)
Ser uppgång på ca 4,85% ifrån vår fina stödzon "Gul box". Bevaka för en vändning upp . Mycket möjligt att vi etablera oss över/ på motståndszonen och sedan letar oss upp emot 25,000 nivån. Sedan får vi se vart vi vill.
Rsi på översålda nivåer och har tidigare vänt vid dessa nivåer!
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.