adamwick

Silver-idé kommande kvartal

Lång
TVC:SILVER   CFDs på silver (US$ / OZ)
Silver har i min mening bottnat och ser ut att stiga bra kommande kvartal. Första gången jag använder mig av "arch"/båge/kopp så jag hoppas att denna teknik visar någon form av riktning.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.