RealMaddeee

Sinch mot 237kr i sista EW vågen

Lång
RealMaddeee Uppdaterad   
OMXSTO:SINCH   SINCH AB
Teknikbokaget Sinch erbjuder molnbaserade kommunikationstjänster till olika verksamheter.

Sinch har rusat hela 150% sedan ett år tillbaka och nått toppen på 180kr 3 gånger. Aktien har samtidigt bildat högre bottnar efter varje gång. VI är nu nära att bryta 180kr stödet då aktien vill upp, men inte gått då 180kr är ett otroligt starkt motstånd.

Grafen ni ser är i 3-dagars perspektiv.

RSI sedan förra toppen har gått ner en del så aktien har fått anda samt att kunna ha ett fortsatt momentum igenom 180kr, vilket MACD kan bekräfta.

Bryter den 180kr kan vi se nästa motstånd på 200kr (det mentala motståndet) och efter det 237kr då Fibben på EW ger nästa target där.

Detta kan också vara sista vågen i Elliot Waves då våg 5 slutar på 237kr, och sedan förvänta oss en ABC formation.

De resterande Indikationer visar inget annat än Bull, dvs Ichimoku Cloud, MA & EMA.

Äger inga aktier i bolaget och det skall inte ses som en köprekommendation, köp sker på egen risk.
Kommentera:
Den kan gå ner mot trendgolvet för att sedan fortsätta upp. Men target är satt på 237kr.
Kommentera:
Brutit trendtaket.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.