SUPERINVESTIL18

Minst -12% i Sinch

Kort
OMXSTO:SINCH   SINCH AB
Divergensen i RSI visar på fortsatt nedgång därav target 1. Troligtvis ska den räcka men ser vi inte en vändning i zonen förutspår jag tyvärr 48 kr vilket är -27% från dagens kurs.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.