SUPERINVESTIL18

Minst -12% i Sinch

Kort
OMXSTO:SINCH   SINCH AB
Divergensen i RSI visar på fortsatt nedgång därav target 1. Troligtvis ska den räcka men ser vi inte en vändning i zonen förutspår jag tyvärr 48 kr vilket är -27% från dagens kurs.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.