Tobbe999

Sinch mer nergång?

Kort
OMXSTO:SINCH   SINCH AB
Sinch har tagit mycket stryk och tror tyvärr att vi kommer leta oss ner till 29-28kr där vi har ett fint stödområde. Så länge börsen kommer vara sur kommer Sinch få det jobbigt. Bevaka ifall vi bygger nytt stöd.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.