Tobbe999

Sinch mer nergång?

Kort
OMXSTO:SINCH   SINCH AB
Sinch har tagit mycket stryk och tror tyvärr att vi kommer leta oss ner till 29-28kr där vi har ett fint stödområde. Så länge börsen kommer vara sur kommer Sinch få det jobbigt. Bevaka ifall vi bygger nytt stöd.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.