tobbestrading

Sinch nästa vågsekvens

Lång
OMXSTO:SINCH   SINCH AB
Hej på er!
Ett första inlägg på TradingView, spännande.

Sinch har varit på min skärm många gånger tidigare, och sedan toppen sattes kring 17xx nivåer väntades ett fall mot 1380 kr . Den analysen publicerades 22 februari på vår patreon @ Fredrik och Tobbe

Efter en ABC rekyl ner har aktien vänt upp och skapat två nya vågor. I detta läge kan man inte med säkerhet veta om ABC blev undervågor till en större A, eller om abc faktiskt gör klart den överordnade vågen.
För att gardera mig har jag alltså benämnt de nya vågorna som "A or 1", "B or 2" och en target på "3 or C". Denna target trillar in mellan 1608 och 1644 kr . Fina med att man inte vet om det är A eller 1 (... osv ), gör att man vid senare skede kan traila positionen väldigt bra och få ut mer av sin trade. Ska bli spännande att följa Sinch oavsett!

So that's it! Happy trading

Tobbe
Trade stängt: målet nått: Position stängdes på 1610 kr med en fin profit :)

TOBBESTRADING
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.