OMXSTO:SINCH   SINCH AB
Ser inte alls bra ut här. Utan en stor zigzag rörelse självklart med rekyler upp men de ska bara säljas….

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.