Linus3230

Sinch - Uppsida att vänta

Lång
Linus3230 Uppdaterad   
OMXSTO:SINCH   SINCH AB
Sinch har blivit extremt översåld på senaste tiden. Vi har ett RSI som är under 30 punkter samt vi ser en vändning på 0.618 vilket ger oss en indikation på att uppgång kan ske.

Den röda zonen är min första target , cirka 13% uppsida i sinch!
Väl mött.
Kommentera:
Vi orkar inte riktigt upp , vi har ett GAP på 21 kronor som bör beaktas!

Kan bli så att vi får nedgång till denna nivån.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.