OMXSTO:SKIS_B   SKISTAR AB SER. B
Skistar : letar efter en Turtle Soup candle som dom vid röda pilar. Finns ett Gap (120-nivå) som kan ställa till det vid en uppgång och hitta blankare.
Så tror inte vi hittar starka köpare förrän vi hittat en lång veke på undersidan och den kan komma nere vid rektangel?
Hittas det blankare runt 120 kan en HS-formation skapas.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.