OMXSTO:SKIS_B   SKISTAR AB SER. B
Skistar gör ett gap! Test av taket i stigande kil snart? Först kanske stänga gap?

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.