WolfofFalkenberg

Skillz Inc Raket

Lång
NYSE:SKLZ   Skillz Inc.
Skillz är den största aktören i världen inom E-sport i mobilen. Aktien har tidigare varit upp på väldigt höga nivåer men nu befinner den sig vid ungefär vid samma nivåer som innan den stora uppgången. Dock har inget riktigt fundamentalt förändras i denna nergång. Därför anser jag att denna aktie är grovt undervärderat och har potential för att bli en riktig raket.

Långsiktiga signaler:
Nerkil, utbrott - Som sagt har kursen fallit väldigt från toppen. Detta i en neråtkil vilket nu aktien undanflytt. I nuläget befinner sig aktien precis utanför motståndet på nerkilen.
Dubbelbottnar - I samband med att aktien har rört sig över motståndet på nerkilen har kursen skapat en fin dubbelbotten (vit linje)
Elliot impulsvåg - Jag ser perfekta förutsättningar för en 5vågs impulsvåg. Först och främst var aktien översåld. Sedan ökade volymen kraftigt. Efter det kom en djup pullback som inte gick under nivån på början av impulsvågen. Nästa steg i impulsvågen är då ett brett deltagande med många bra nyheter. Sedan en liten rekyl innan sista rycket. Just denna impulsvåg liknar KLAR 's

Kortsiktigt:
Flaggformation - Efter den större dubbelbotten kom en uppgång innan vi fick en liten pullback vilket skapar en fin flaggformation på kort sikt. Bryter upp ur flaggan tror jag aktien får riktig fart.
Snart dubbelbottnar vid Fibonacci 50% nivån - I denna flaggformation finner ci ett Fibonacci stöd vid 50%. Kursen var nere på denna nivån tidigare och rör sig igen mot den. Jag tror att aktien knappt rör denna nivån innan vi får en uppstuds ur flaggan.

Stöd - Mitt stöd är väldigt lågt på bilden. Detta är för att jag vill ha en entry på en Fibonacci-nivå. Alltså går aktien ner ytterligare säljer jag och köper igen på en ännu mer fördelaktig nivå,
Target - Min target är strax innan det röda strecket på våg 3. Target är framtagen ur en trendbaserad Fib Extention, säljer strax innan den för att garantera att jag får allting sålt.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.