AMEX:SLI   Standard Lithium Ltd
Standard lithium ser lång ut och ser ut att samla kraft inför ännu ett utbrott uppåt. Den ligger på en motståndslinje och 50 och 200 ema ligger i bull formation. Det som talar emot är att den ligger i den övre delen av trendkanalen men den har tidigare visat att den kan bryta igenom denna.


OBS ej köp rek sök professionell hjälp om du vill ha råd vid aktieköp

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.