alex165754

SLI står inför ett vägval.

AMEX:SLI   Standard Lithium Ltd
Standard lithium står inför ett vägval. Det kan uppfattas som en huvud axlar formation isåfall kan den gå ner till den lägre nivån i bilden. Aktien ligger fortfarande kvar i den bull trend som den befunnit sig i ett tag. EMA kan korsas och då ser det med bear ut. Även om den bryter ner under denna motståndsnivå som den ligger på just nu blir det mer bear för mig.

Det är med spänning jag följer dem kommande dagarna.

Detta är bara konst och ingen ekonomisk rådgivning. Besök ett proffs om du vill ha hjälp med ekonomisk rådgivning.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.