albinmartinsson

Silver Dollar Resources on its way to a monster run

Lång
NEO:SLV   SILVER DOLLAR RESOURCES INC
Cup and handle coming along, with alot of momentum built by the price of silver .
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.