albinmartinsson

Silver Dollar Resources on its way to a monster run

Lång
NEO:SLV   SILVER DOLLAR RESOURCES INC.
Cup and handle coming along, with alot of momentum built by the price of silver.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.