Omgjirre

Intressant läge i Snapchat.

NYSE:SNAP   Snap Inc
Tycker att Snapchat börjar att bli intressant att plocka upp på dessa nivåer.
Den gröna linjen är en tidigare nivå som har agertat som stöd. Vi har dessutom kommit ner till golvet på den stigande trendkanalen. RSI ligger på 33.
Ser att det är en ganska bra risk reward ratio på denna.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.