Linus3230

Snapchat - Stor nedsida

Kort
NYSE:SNAP   Snap Inc.
Legat i en short ett tag , ser en nedsida till $20 nivån. Kan ta veckor-månader , men stor nedsida.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.