Luspank

Sobi uppföljning

Lång
OMXSTO:SOBI   SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB
Risken ökar i och med en överreaktion på positiva sidan på detta uppköps case, flyttar upp min stoploss.

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.