OMXSTO:SOLT   SOLTECH ENERGY SWEDEN AB
Bullish ALT Bat är smärtsamma mönster där en skarpt parabolisk utveckling under väldigt kort tid, följs av en kort rekyl och sedan ett kraftigt fall till nivån där uppgången började.
Detta mönster bildas pga girighet och av att volymen av antalet deltagare ökar på kort tid med ett ända mål, att jaga priset både av rädsla att inte missa en uppgång, men också av frustration för att man sålde för tidigt och hoppar på igen , oftast vid fel tillfälle pga känslomässiga skäl. Detta resulterar i tvära rekyler under kort tid och snabba försök till återhämtningar. I detta skede begår den stora massan fel nr 2. Man har antingen sålt med förlust och hoppar på igen eller så fyller man på med ännu mer när kursen rusar igen . De som har sålt jagar priset ännu en gång och är tvåa på bollen. Paniken kommer infinna sig när det senaste botten brister kring 19,70 nivån.

Då kursen ligger under WMA20 så vet jag att genomsnittet förlorar pengar just nu trots denna skarpa uppgång.

Nästa vecka kommer troligtvis kursen upp till mellan 25-28 innan det vänder ner igen med kraft. Stor volym är fångad på fel sida från den föregående rekylen (rödmarkerade området) och vill ut.
Jag räknar med att se nivåer kring 12-13 kr i november innan kursen stabiliserar sig på nytt.
Jag håller mig neutral fram tills dess.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.