SUPERINVESTIL18

Solana - nedsida om 40%???

Kort
FTX:SOLUSD   Solana / Amerikanska dollar
Vi har bildat oss något som kan kallas för en bearish flagga. Det betyder i teorin att vi ska bryta nedåt och därmed fortsätta den negativa trenden. Jag tänker därför att om vi kommer ner under ca 67 USD så kommer vi se mer nedsida innan vi kan vända uppåt.

Bevaka därför "stödzon" för att se om vi ännu en gång tar fart och bryter ovanför tidigare topp! Gör vi inte det ser jag det som troligt att vi besöker "primär target ".

Man får komma ihåg att Bitcoin är dominant och att andra Altcoins till stor del följer Bitcoins utveckling. Till Bitcoin är jag bullish , något som kan påverka Solana positivt.

Primärt ser jag dock att vi ska ner minst 40%.

Primär target: 49-39 USD
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.