Kryptoguden

Solana flaggar på med stöd på ATH

BINANCE:SOLUSD   Solana / Amerikanska dollar
Solana ser ut att befinna sig i en rekyl (flagga) med stöd på tidigare ATH. Detta kan bli en fin setup ifall vi bryter trendlinjen och kan pusha mot price discovery.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.