NASDAQ:SOXX   iShares Semiconductor ETF
Vart ska halvledarna?

När jag tittar på enskilda sektorer gillar jag att följa en bred ETF mot den sektorn jag bevakar. Just bland halvledarna följer jag SOXX.

ETF:en har sedan Mars 2021 befunnit sig i en stigande kil som den i tisdags bröt ut på ovansidan. Sektorn fick förnyad styrka under veckan då mycket av marknadens fokus har landat på Metaverse (främst efter facebooks namnbyte) och halvledarsektorn kommer bli och är en viktig underleverantör till denna sektor (och många andra sektorer).

Rörelsen vi tittar på nu kan nästan likställas med parabolisk och priset rör sig i "Uncharted territory" . Personligen äger jag enbart TSMC i sektorn men tittar även på att ta in ASML, ett bolag som i min mening befinner sig i pole position och har mer eller mindre monopol på just sin marknad.

Så vad kan vi säga om rörelsen? Den har varit extrem och den kan säkert komma att fortsätta framöver. Priset rör sig starkt tillsammans med volymen och det är en trend som jag inte vågar gå emot.

I kilformationer gillar jag att basera mitt target genom att höjden av kilens start och applicera den vid utbrottsnivån, som ni ser i bilden. Det är absolut inte 100%:igt men det brukar ge mig en god fingervisning om vart det kan tänkas röra sig. Detta ger oss en potentiell uppsida till $550.

Kommentera:
Värt att tillägga i texten är att jag gärna hade sett ett återtest av utbrottsnivån innan vidare uppgång. Alternativt en flaggning.
Kommentera:
SOXX närmar sig mitt target på uppsidan och fortsätter att visa upp bra styrka.
Trade stängt: målet nått

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.