Linus3230

Spectracure - Trendskifte!

Lång
OMXSTO:SPEC   SPECTRACURE AB
När jag tittar på spectracure så ser jag att vi brutit oss ur den negativa trenden både på daily och weekly grafen. Vi ser även att vi har börjat en uppåtgående trend samt att vi befinner oss över MA200 och MA50 , ser ut som MA50 kommer alldeles strax korsa MA200 vilket ger ytterligare köpsignal. Jag ser inga starka motstånd förrän 10,5-12 SEK!
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.