Aktietjuven

Spectrumone våg 5 mot 2.70kr

Lång
OMXSTO:SPEONE   SPECTRUMONE AB
Uppföljning av SP1 i våg 5 mot 2.70kr
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.