Finanssocionomen

Still bearish if you ask me!!

Kort
OMXSTO:SPEONE   SPECTRUMONE AB
En parabolisk uppgång verkar ha upphört och mest sannolikt fortsätter den negativa trenden härifrån.
Som ni kan se är jag negativ till kursen och tror att vi lär se en nedgång närmare 40 %. RSI ligger på ca 57 punkter men under 50 kan det leda till ytterligare nedgång. Den negativa divergencen syns mycket tydligt här. Bolaget kommer presentera rapport och det har varit ''rykten'' om ett eventuellt avtal med europa giganten som enligt mig varit i marknadsföringssyfte men som allt med börsen är det alltid svårt att förutspå marknaden. Frågor som behöver besvaras är vad händer om bolaget lyckas få ett avtal? är priset inprisat i nuvarande kursen? eller om bolaget inte lyckas få ett avtal? hur stor kan förlusten bli då? Viktigt att ha nyanserad bild av situationen. Det kan finnas många investerar som fortfarande tror på bolaget av olika skäl, det har jag fullt förståelse för men rent tekniskt ser jag negativ på SpectrumOne härifrån. Så efter en parabolisk uppgång på luftslott är det omöjligt att förutspå var kursen kommer landa men jag har ändå gett det ett försök.

Detta är enbart mina tankar utifrån det jag kan utlösa i grafen. Detta är ingen som helst köp-eller säljrekommendation och du uppmanas att göra egen efterforskning. Ingenting i min analysen ska ses som en finansiell rådgivning eftersom tekniskt analys ser jag enbart som en fingervisning på var kursen är på väg utifrån trender och mönster men det finns aldrig några garantier.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.