DawBors

Spectrumone Target 4,5 kr

Lång
OMXSTO:SPEONE   SPECTRUMONE AB
En kort teknisk analys på Spectrumone där vi har en target på ca 4,5 kr
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.