Aktietjuven

Positiv köpsignal i Spectrumone

Lång
OMXSTO:SPEONE   SPECTRUMONE AB
Target mot 2.2 i första hand!
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.