Aktietjuven

Spectrumone mot 3-4kr

Lång
OMXSTO:SPEONE   SPECTRUMONE AB
Spectrumone flaggformation, utbrott uppåt.
Riktning mot 3-4kr
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.