Finanssocionomen

Dags för lite bearish panik här!

OMXSTO:SPEONE   SPECTRUMONE AB
Enkelt att se min spekulation här.

Ingen finansiell rådgivning!

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.