SP:SPX   S&P 500 Index
Viktiga nivåer från förra veckan har samtliga blivit brutna! Ser ut att bjud på lite bäss framöver.

SPX:
Förra veckan pratade jag om inställningen till marknaden kommer bli värre om först 4430 bröts, nästa anhalt vart isåfall 4335. Nu har båda nivåerna brutits och läget ser inte jätte ljust ut!

För att jag fortsatt ska vara busigt inställd ska inte 4335 återtas och vi ska se en etablering under denna nivån, annars kan jag brytningen av denna nivån som någon form av stophunt, vilket inte alls är omöjligt.

Kollar man till rent TA mässigt, har SPX format någon from av HnS formation vilket inte heller ser lovande ut.

Kollar man rent prismässigt finns det inte jättemycket att landa på i SPX förutom MA150 som kommer in runt 4274, MA200 som kommer runt 4200, eller sista nivån 4170. Detta är nivåer att bevaka på nedsidan för eventuell studs.

Dock ska man även ta i beaktning är att vi handlas just nu i ett område där det förut varit någon form av jämnviktspendling mellan köpare och säljare, kalla de stöd eller vad som helst. Senast detta skedde var i augusti förra året. Med det sagt finns de chans för bullsen att återta sentimentet. Annars är de fokus på de nivåer jag tidigare nämnt.

Och för Bullsen vill vi se att 4335 återtas inom denna veckan för att sentimentet ska ändras. och detta blir bara någon form av stophunt.

DXY
Något som får mig att bli lite positivt inställd är när jag kollar på styrkan i DXY:s uppgång, detta gör jag genom att spana in MACD. Den ser extremt stretchad ut och styrkan verkar vara näst in till obefintlig, vilket kan innebär att en reversal är på ingång

US10Y
Detta gäller dock inte US10Y som ser ut att ha fått en nytt tillbaka livande i sin styrka på uppgången. Vilket inte är lika positivt, för om man slår upp korrelationskoefficient har SPX och Us10y ett värde på 0,8 vilket innebär att de i princip rör i motsatte med varandra.

Värmekartan:
Har kollat på värmekartan också för att se vilka sektorer som presterar bäst veckovis. Detta för att se hur rotationen ser ut och så vidare, vilka sektorer man ska befinna sig i helt enkelt. Enbart XLV som är grön på veckobasis. Det säger rätt mycket om sentimentet, investerare gillar att dra sig mot sjukvård vid turbulenta tider. Jag gillar inte sånna har tider speciellt inte för min strategi som kräver breakouts, det kan komma men när miljön är emot än blir inte nitraten optimal.

Jag kommer fortsatt att inte ta några swings för att min strategi inte fungerar i ett sånt här klimat. Jag håller dock på att knåpa ihop någon form av strategi för att kunna handla även under sådana här perioder för de blir väldigt lite annars. Som jag nämnde förra veckan vill jag se att någon form av konsolidering eller byggandet av en bas på index nivå, innan jag kliver in igen.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.